Home
Zo werkt het
Voor wie?
Over ons
Vragen?

Het werkt heel eenvoudig

Een aantal dagen voor de raadsvergadering plaatst de gemeente de agenda met onderwerpen op Stemmee.nu, inclusief de beknopte standpunten van de fracties over deze onderwerpen.

Bewoners krijgen een uitnodiging (per mail) om deze agenda te bekijken en digitaal hun stem uit te brengen.

Per onderwerp maken zij een keuze uit de verschillende standpunten van de politieke partijen. Per onderwerp kunnen zij een partijstandpunt kiezen dat hun voorkeur het beste vertegenwoordigd.

Kort voor de vergadering ontvangt de raad de totaaluitslag van de stemmen. Daarmee blijft anonimiteit verzekerd.

Nu kan de raad aan de slag met de meest actuele inbreng uit de samenleving. En bewoners weten dat hun stem letterlijk aan tafel in de raadsvergadering komt.

De resultaten van de stemming komen automatisch online, zichtbaar voor bewoners,media, belangengroeperingen e.d.. Na afloop van de vergadering maakt de gemeente zelf bekend welke besluiten zijn genomen.