Home
Zo werkt het
Voor wie?
Over ons
Vragen?

Veelgestelde vragen

Waarover kan ik stemmen?

De deelnemende gemeenten plaatsen voor iedere raadsvergadering agendapunten online. Plus ten aanzien van ieder agendapunt het standpunt van de fracties. Bewoners stemmen online per onderwerp op die partij, waarvan zij vinden dat het partijstandpunt het meest overeenkomt met hun eigen standpunt. Je kunt op alle onderwerpen stemmen, maar dat hoeft niet. Je kunt ook alleen stemmen op de thema's die je belangrijk vindt.

Kan ik anoniem stemmen?

Met Stemmee kan uitsluitend anoniem gestemd worden. Het is niet zichtbaar hoe individuen stemmen. Stemmen kan alleen via de beveiligde toegang op onze website, die voldoet aan de AVG privacy wetgeving.

Is de uitslag openbaar?

Ja, de uitslag is openbaar. De gemeente krijgt de uitslag van Stemmee automatisch telkens vlak voordat de raadsvergadering plaatsvindt. Iedereen kan deze uitslag inzien.

Zijn de stemmen bindend?

De gemeente maakt op vrijwillige basis gebruik van het platform stemmee.nu om de inwoners meer te betrekken bij wat er gebeurt in de gemeente. Stemmee is bedoeld om een beeld te krijgen van wat de inwoners op dat moment vinden van de verschillende onderwerpen die spelen. Op geen enkele wijze kan de uitslag van Stemmee bindend zijn voor de besluitvormging van een gemeenteraad.

Gaat dit inspraakavonden vervangen?

Inspraakavonden, burgerrekenkamer, burgerjuri etc zijn allemaal instrumenten, waarmee inwoners betrokken kunnen worden bij één of meer onderdelen van het beleidsproces van een gemeente. Stemmee richt zich op de raadsvergadering zelf en vervangt daarmee geen andere instrumenten.

Wat als mijn gemeente nog niet meedoet?

Stemmee.nu is een nieuw initiatief, waarvan we in de praktijk gaan leren hoe het werkt. De pilot start eerst met tien gemeenten om te toetsen en te verbeteren. Zodra de pilot afgerond is, kunnen andere gemeenten ook deelnemen.